Sınıf Öğretmenimiz


Sema Korkmaz Gündoğdu;


1973 yılında Kastamonu İnebolu'da doğdu.İlkokulu Kastamonu Hanönü İlkokulu 'nda okudu .Ortaokulu ve liseyi yatılı olarak İstanbul Çamlıca Kız Lisesi 'nde okuduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 'ne devam etti.Mühendis olarak mezun olduktan sonra ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden pedogojik formasyonunu alarak öğretmenliğe başladı. Yenibosna İlköğretim Okulu 'nda Milli Coğrafya ve Türkçe derslerine girdi.Kastamonu ili Hanönü ilçesi Yeniköy ilkokulu 'nda müdür yetkili olarak birleştirilmiş sınıfları okuttuktan sonra aynı ilçede Hanönü Lisesi 'nde Resim derslerine,Şehit Faruk Karagöz İlköğretim Okulu 'nda da İngilizce derslerine girmeye başladı.Evlendikten sonra eş durumu tayini ile İstanbul'a gelerek Zaferler İlköğretim Okulu 'nda göreve başladı.Daha sonra ise halen görev yaptığı Behiye Dr Nevhiz Işıl İlköğretim Okulu 'na istege bağlı olarak tayini çıktı.Sema Gündoğdu halen aynı okulda öğretmenlik görevine devam etmektedir. Öğretmenliğinin yanı sıra resimde yapan Sema Gündoğdu karma resim sergilerine katılmış,kendi kişisel resim sergilerini de açmıştır.Sırası ile Bursa Tayyare Kültür Merkezi Sanat Galerisi 'nde,Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi 'nde ,İstanbul Necip Fazıl Kısakürek Sergi Salonu 'nda,Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Sanat Galerisi 'nde ve son olarakta Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Haluk Elbe Sanat Galerisi 'nde kendi kişisel resim sergilerini açmıştır.